GOLDCARD, spol. s r. o.

Docházkový systém

Dochazka hero

Detaily systému

Přehledně k dispozici 24/7 z libovolného počítače přes běžný internetový prohlížeč. Každý uživatel si definuje vlastní pohledy podle toho, jaká data pro svoji činnost potřebuje. Manažersky nastavitelné filtry, které omezují přístup k datům, jejichž zobrazení je pro jednotlivé uživatele nežádoucí.

Dokonalý přehled o tom, kdo je momentálně k dispozici. Rychlé a intuitivní uživatelské rozhraní poskytující informace o tom, kteří pracovníci jsou na pracovišti, na kterém se nachází objektu, kdo pracuje z domova atd.
Detailní nastavení směn, pracovních kalendářů, úvazků, pevné/pružné pracovní doby a jiných detailů. Tak, jak se vyvíjí Vaše společnost, bude se s Vámi vyvíjet i náš systém.
Ztrácí Vaši zaměstnanci a vedoucí pracovníci drahocenný čas vyřizováním žádostí o dovolenu, osobní volno, práci z domova či jinou absenci? Už nemusí. V našem systému toto probíhá jediným kliknutím, a tak se mohou všichni věnovat produktivním činnostem namísto byrokratickým povinnostem.
Zaměstnanci mají detailní informace o svých docházkových datech vždy k dispozici. Jednoduše žádají o dovolenou, osobní volno či práci z domova, a tak nezatěžují své vedoucí, kteří tyto žádosti schvalují jedním kliknutí myši.
Náš systém se plně přizpůsobí Vaší IT infrastruktuře. Dokážeme importovat / exportovat data do mzdových, ERP a všech dalších systémů, které již používáte. Nebude tedy potřeba ztrácet čas manuálním vkládáním dat a získaná docházková data budou vždy přenesena do těch systémů, kde jsou potřeba, a to bez chyb a překlepů. Naše řešení se stane přirozeným rozšířením Vámi používaných systémů a tím usnadní proces implementace a maximalizuje jeho užitnou hodnotu.
Základní myšlenkou našeho systému je, že by se měl pracovník věnovat produktivním činnostem a neztrácet čas nepotřebnou administrativou. Proto jsme vyvinuli plně uživatelsky nastavitelný systém výstrah a upozornění, který se dokáže přizpůsobit každému provozu a požadavkům. Vedoucí pracovník je tedy upozorněn pouze na stavy, které si zasluhují jeho pozornost, a nemusí se věnovat „strojové“ kontrole docházkových dat svých podřízených.
IT systém má svým uživatelům šetřit čas. Proto je součástí našeho řešení sofistikovaný výpočtový modul, který generuje návrhy řešení nestandardních stavů, jako je např. chybně značená docházka zaměstnanců. Vedoucímu pak stačí pouze jedním kliknutím potvrdit návrh systému a může se dále věnovat produktivním činnostem.
Jsme zároveň dodavateli moderních přístupových systémů. Právě synergie těchto dvou řešení maximalizuje jejich přínos a návratnost investice. Toto ucelené řešení poskytuje jednak data do mzdových systémů, ale také přesné informace o pohybu zaměstnanců. Všechna data jsou k dispozici na jednom místě a pomocí moderního uživatelského rozhraní je jednoduché dohledat, kteří pracovníci strávili nepřiměřeně dlouhou dobu pochůzkou do skladů, na relaxační kávě či cigaretě apod. Přístupový systém
Chcete vědět, kolik dní strávili jednotliví zaměstnanci za minulý rok u lékaře nebo na sick days? Která oddělení mají vysokou pracovní morálku podloženou dokonalou docházkou zaměstnanců a která naopak potřebují drobnou výpomoc managementu? S modulem ANALÝZA našeho docházkového systému není nic jednoduššího. Veškerá data máte analyticky zpracovaná a na dosah ruky. Dejte svým manažerům nástroj, který jim umožní proaktivně řídit své pracovní týmy!
Reálné nástroje pro řízení podniku se často skládají z několika programových řešení – personalistika, plánování výroby a lidských zdrojů, docházky, účetnictví, mezd a podobně. Pro efektivní práci je výhodou, pokud tyto nástroje mezi sebou sdílejí data a “komunikují.” Proto disponujeme “robustním” nástrojem pro vytváření rozhraní a vazeb.

Komponenty

Proč investovat?

Opravdu Vaše společnost docházkový systém nepotřebuje?

Úspora provozních nákladů

Pozdní příchody a předčasné odchody, neoprávněné přesčasové hodiny, neoprávněné přestávky a odchody ze zaměstnání, nepřiměřeně dlouhé pochůzky v rámci pracovní doby, prodlužování přestávek na oběd, úmyslné zkreslování a úpravy docházkových dat Vašich zaměstnanců. To všechno Vás stojí peníze.

Náš docházkový systém bude Vašim nástrojem, který Vám pomůže s těmito zlozvyky Vašich zaměstnanců skoncovat.

Úspora času vedoucích

Čas vedoucích pracovníků je velmi drahý. Vysoká míra automatizace našeho systému udělá značnou část administrativy za svého uživatele. Ten řeší pouze problémy, které opravdu vyžadují jeho pozornost. Zůstane mu tak více času na produktivní činnosti, které za něho žádný algoritmus neudělá.

Propracovaný zaměstnanecký portál, kde si zaměstnanec snadno zjistí, kolik mu zbývá dovolené, kolik má odpracovaných přesčasů případně kolik hodin musí ještě nadpracovat, kde si sám připraví a vytiskne své měsíční výkazy. Toto vše a mnohem víc si dokáže každý zaměstnanec zajistit sám a nemusí zatěžovat své vedoucí další administrativou.

Spokojený pracovník

Zaměstnanci již nemusí ztrácet čas neefektivním vyplňováním docházkových a mzdových výkazů, žádostí o dovolené ani manuálně a zdlouhavě zapisovat své příchody a odchody.

Férový systém, který měří všem stejným metrem, přehled o vlastních směnách a docházkových datech, snadné a rychlé žádosti o dovolené a jiné absence, efektivní správa flexibilní pracovní doby a práce na home office. To jsou jen některé benefity, které Vašim zaměstnancům používání našeho docházkového systému přinese.

Motorem skvělých společností jsou skvělí zaměstnanci. Náš docházkový systém je přesně ten nástroj, který Vám pomůže toho dosáhnout.

Dokonalý přehled vedoucích

Vedoucí je schopen okamžitě zkontrolovat, kdo ze zaměstnanců má odpracováno nejvíce přesčasů, kdo vyčerpal kolik dní sick, kolik zbývá jednotlivým zaměstnancům dovolené a mnohem víc.

Může kdykoliv zjistit, kteří ze zaměstnanců jsou na směně, případně kdo z nich chybí, prověřit, kde se jednotliví zaměstnanci nachází, kdo pracuje z domova nebo je na služební cestě.

A to není vše. Snadno nastavitelné filtry umožní zvolit situace, na které je uživatel upozorněn automatickými zprávami systému. Vedoucí se tedy může plně věnovat své produktivní práci. Pokud nastane situace, která si zasluhuje jeho pozornost, je na to upozorněn.

Eliminace pozdních příchodů

Pozdní příchody a předčasné odchody jsou problémem až 20 % zaměstnanců. 15 minut denně znamená 5 hodin měsíčně. Při průměrném českém platu je to více než 1000 Kč na zaměstnance každý měsíc. Opravdu počítáte s takovým zaměstnaneckým benefitem? A navíc, pozdní příchod není problémem pouze pro vedoucí, brzdí také ostatní spolupracovníky.

Provedené studie ukazují, že zavedení docházkového systému snižuje počet pozdních příchodů o 70 – 90 %.

Správa home office

Home office, alespoň částečný, se stává novým standardem. Pokud se však vezme za správný konec, nemusí přinést provozní problémy, naopak může být motorem značného nárůstu produktivity.

Na vedoucí pracovníky to však klade zvýšené nároky. Náš systém jim poskytne informace nezbytné k tomu, aby správa podřízených nebyla noční můrou, ale naopak vedla ke zvýšení efektivity práce jednotlivých zaměstnanců i celých pracovních týmů.

Stejně tak rizika pro zaměstnance, a to především problém s oddělením pracovního a soukromého času, budou vyřešena. Každý okamžitě vidí, kdy je daný pracovník k dispozici, a může ho kontaktovat.

Řešení pro společnosti všech velikostí

Nezáleží na tom, jestli jste začínající startup, rozvíjející se společnost nebo nadnárodní korporace. Společnost GOLDCARD má řešení pro organizace všech velikostí. O každého z našich klientů pečujeme se stejnou odpovědností a vášní.

Malá firma

Cloud
 • Přednastavené uživatelsky jednoduché cloudové řešení
 • Bez potřeby vlastní IT infrastruktury a specialistů
 • Úsporné a rychle dostupné
 • Bez nutnosti instalace SW
 • Nikdy nekončící aktualizace
 • Zálohování dat
 • Snadný rozvoj systému, řešení roste společně s klientem
apartment

Střední firma

Cloud
 • Uživatelsky nastavitelné cloudové řešení
 • Vhodné pro společnosti bez vlastního IT zázemí
 • Pokročilé uživatelsky nastavitelné funkce
 • Nikdy nekončící aktualizace
 • Zálohování dat
 • Snadný rozvoj systému, řešení roste společně s klientem
residential-apartments

Velká firma

Vlastní server
 • Řešení pro společnosti s vlastním serverem a odpovídající IT infrastrukturou
 • Přizpůsobení specifickým požadavkům provozu
 • Pokročilé uživatelsky nastavitelné funkce
 • Propojení se stávajícími informačními systémy
 • Nikdy nekončící podpora a dlouhodobé partnerství
 • Řešení roste společně se zvyšujícími se nároky na identifikační systémy

Jak to celé probíhá?

Sofistikované řešení se dokonale přizpůsobí Vašemu provozu, ne naopak!

Jen tak může informační systém plnit svou základní úlohu – zefektivnění každodenního fungování Vaší společnosti.

Timeline 1

Instalací to teprve začíná

Instalací docházkového systému společnosti GOLDCARD naše spolupráce v žádném případě nekončí, naopak. Jednou z hlavních zásad našeho podnikání je budování dlouhodobých obchodních partnerství.

Tak, jak poroste Vaše společnost, poroste s ní i tento docházkový systém. My Vám na této cestě budeme vždy spolehlivým partnerem.

Novinky

Kontaktujte nás

Najdeme pro Vás
to nejlepší řešení

Kontaktní formulář