GOLDCARD, spol. s r. o.

Přístupový systém

Přístupový systém

Detaily systému

Naše řešení je připraveno pro společnosti všech velikostí. Systém nabízí základní funkce, jako například okamžitou správu přístupových kategorií v reálném čase, vydávání/ukončování platnosti id. médií, správu čtecích zařízení apod. Může však také nabídnout nadstandardní funkce, jako audit provedených editací konfigurace přístupového systému, komplexní audit průchodů, monitoring počtu osob v zónách, anti-passback atp.
Přístup osob do prostoru Vaší společnosti budete mít s naším systémem plně pod kontrolou. Jednoduše stanovíte, kdy mají jednotliví zaměstnanci nebo jejich skupiny přístup povolen a kam mohou se svým oprávněním vstupovat. S okamžitou platností zamezíte vstupu nežádoucím osobám nebo naopak rozšíříte v případě potřeby oprávnění stávajícím uživatelům.
Mějte pohyb osob ve Vašich budovách plně pod kontrolou. Přístup na jednotlivá patra je umožněn pouze uživatelům s daným oprávněním. Stejně tak hosté mohou výtahem vyjet pouze do patra, kde mají sjednanou schůzku a nikam jinam.
Udělejte skvělý první dojem. Rychlá, efektivní a moderní správa návštěv, kdy na recepci načtete údaje Vašich hostů čtečkou osobních dokladů a okamžitě jim poskytnete návštěvnickou id. kartu s přesně definovaným právem vstupu a časovým omezením. Navíc budete mít o Vašich návštěvách dokonalý přehled, protože veškerá data o hostech a jejich pohybu ve Vaší společnosti zůstanou uložena v systému a můžete je kdykoliv prověřit.
Využijte ke značení v systému mobilní telefony. Kompletně bezdotyková správa id. médií, kdy je mobilní ID odesláno přímo do telefonu bez nutnosti fyzického kontaktu zaměstnanců, zamezí také případům, kdy za zaměstnance značí docházku jeho kolega. Maximální bezpečnost a ekologická šetrnost, to jsou jen některé přednosti tohoto řešení. Udělejte krok do budoucnosti!
Využijte k identifikaci vozidel rozpoznání registračních značek. Získáte dokonalý přehled, zvýšíte kontrolu a ochranu nad svým areálem.

Náš systém umožňuje definovat jednotlivé zóny, které jsou vymezeny identifikačními místy (vstupy). Tímto jsme schopni sledovat, ve které zóně (části objektu) se osoba nachází, kolik osob je aktuálně v konkrétní zóně, případně s využitím tzv. prostorového anti-passback definovat trasu pohybu, kterou osoby musí procházet. Rovněž jsme schopni zabezpečit vstup pouze nastavenému počtu osob – tedy splnit podmínku maximálního počtu současně přítomných osob v zóně, což je v dnešní době extrémně důležité.

Naše systémy jsou integrovány do bezpečnostního systému C4. Toto řešení integruje všechny bezpečnostní technologie, jako jsou například přístupové systémy, zabezpečovací systémy, požární systémy a kamerové systémy, do jednoho inteligentního rozhraní. Jsme schopni takto integrovat systémy od různých výrobců do jednoho centrálního řešení a poskytovat uživatelské rozhraní pro správu bezpečnosti budov. Toto komplexní řešení nachází uplatnění především u administrativních budov, průmyslových center, obchodních řetězců atp.
Na pozadí systému lze nadefinovat tzv. příkazový server. Jde o konfiguraci činností (příkazů), které se mají vykonat na základě vzniku definovaného podnětu. Využití tohoto „mechanismu“ je poměrně široké, ale často se využívá pro uvolnění průchodu určenými koridory (např. zásahová cesta pro hasiče). Podnětem může být například stisknutí nouzového tlačítka nebo identifikace definované karty. Důsledkem je pak odblokování nastavené skupiny vstupů. O aktivace uvedené funkcionality je veden auditní záznam v logu systému.
Možnost nechat systém vygenerovat seznam osob ke kontrole eliminuje vliv lidského faktoru v celém procesu a tím snižuje negativní reakce všech zúčastněných s tím spojené. Samotní zaměstnanci lépe akceptují fakt, že byli vybráni, a tak zaměstnanci ostrahy, kteří tuto kontrolu provádí, mají výrazně ulehčenou úlohu.
Nové hygienické standardy kladou ve zvýšené míře nároky i na provoz a fungování Vaší společnosti. Zajistěte Vám a Vaším zaměstnancům maximální bezpečnost bezdotykovým pohybem. Bezdotykové čtečky id. médií spojené s automaticky otevíranými dveřmi Vám tuto bezpečnost zajistí.
Jsme zároveň dodavateli moderních docházkových systémů. Právě synergie těchto dvou řešení maximalizuje jejich přínos a návratnost investice. Toto ucelené řešení poskytuje jednak data do mzdových systémů, ale také přesné informace o pohybu zaměstnanců. Všechna data jsou k dispozici na jednom místě a pomocí moderního uživatelského rozhraní je jednoduché dohledat, kteří pracovníci strávili nepřiměřeně dlouhou dobu pochůzkou do skladů, na relaxační kávě či cigaretě apod.
Docházkový systém
Moderní přístupový systém se dokáže propojit s poplachovými zabezpečovacími a tísňovými systémy. Můžete tak přímo udělovat oprávnění k odstřežení/zastřežení objektů, případně nastavit odstřežení při vstupu prvního resp. zastřežení při odchodu posledního zaměstnance. Získáte tak jednotný postup ovládání PZTS na všech objektech, zbavíte se povinnosti zadávání přístupových kódů uživatelů do jednotlivých ústředen PZTS a také získáte centralizované auditní zápisy o činnosti PZTS.

Komponenty

Nejvyšší bezpečnost

Zasloužíte si nejvyšší úroveň zabezpečení. Jste si jistí, že Vám ji poskytuje stávající řešení?
Kryptovaná identifikační média Jste si jistí tím, že id. karty používané ve Vaší společnosti jsou bezpečné? Je opravdu RFID technologie 125 kHz technologií pro 21. století? Víte, co znamená číslo karty CSN a že je možné ho běžně dostupnými prostředky zkopírovat a klon použít k identifikaci v přístupovém systému? A neděje se to pouze ve filmech, podívejte se sami. Statistiky ukazují, že až 97 % uživatelů přístupových systémů považuje svůj systém za dostatečně bezpečný. Realita ovšem ukazuje, že celých 43 % systémů využívá zastaralá id. média, která lze snadno naklonovat pomocí běžně dostupných zařízení, jejichž cena nepřesahuje několik stokorun. Kontaktujte nás a ujistěte se, že nejste jedním z nich.
Národní bezpečnostní úřad

Věříme našemu řešení, ale opatrnosti není v tomto segmentu nikdy dost. Proto necháváme náš systém pravidelně testovat Národním bezpečnostním úřadem, abychom proaktivně hledali případné nedokonalosti. Certifikát z těchto zkoušek je zárukou toho, že Vám nabízíme přístupový systém té nejvyšší úrovně bezpečnosti. A pouze takový si zasloužíte!

Čtečky nejvyšší kvality

Bez ohledu na to, jak komplexní je Váš přístupový systém, bezpečnost musí být vždy na prvním místě. Proto nabízíme čtečky, které svojí několikavrstvou bezpečnostní strukturou tento požadavek bezezbytku splňují. Mezi jejich hlavní bezpečnostní funkce patří:

 • zabezpečené úložiště kryptovacích klíčů v souladu s certifikací EAL 5+
 • podpora OSDP protokolu pro kryptovanou komunikaci mezi čtečkou a řídícím členem
 • uchovávání dat a jejich přenos pomocí certifikované metody SIO (Secure Identity Object)
 • detekce neoprávněné manipulace v případě mechanického zásahu
 • patentovaná ochrana proti rapidním elektronickým útokům

Spolehlivý partner

Od roku 1991 se zabýváme vývojem, výrobou a instalacemi identifikačních systémů. Naše klienty, které máme po celém území ČR, oslovujeme jak ze sídla společnosti v Uherském Hradišti, tak z naší pobočky v Praze.
Hlavními hodnotami naší společnosti jsou FLEXIBILITA, ŘEŠENÍ NA MÍRU a budování DLOUHODOBÝCH PROFESIONÁLNÍCH PARTNERSTVÍ. Jsme hrdí na to, že jsou tyto hodnoty oceňovány a sdíleny celou řadou našich partnerů od regionálních rodinných firem až po nadnárodní korporace. Reference
O každého klienta pečujeme se stejnou vášní. Zakládáme si na tom, že jsme pro naše zákazníky partnerem, na kterého se mohou spolehnout dnes, zítra nebo za dalších 30 let.

Protokol OSDP

Většina dnešních přístupových systémů používá komunikační protokol Wiegand vyvinutý v 80. letech minulého století. Tato řešení používají ID média s dokonalým kryptováním, čtečky s několikavrstvou bezpečnostní strukturou, ale odesílaná data jdou ve zcela nezabezpečené formě.
Že to není problém a na komunikaci za čtečkou se nikdo zvenčí nedostane. Tak tomu, bohužel, není. Stačí miniaturní zařízení, které se v mžiku nainstaluje, a můžeme na mobilním telefonu sledovat celou komunikaci. Nebo tuto komunikaci přímo duplikovat a jednoduše si otevřít dveře, kdykoliv to bude potřeba. Video
Chtějte víc než zabezpečení 80. let minulého století!

Auditní funkce konfiguračního SW

Programové vybavení „sleduje“ činnost operátorů a zapisuje jejich pracovní postupy do databáze. Operátor, kterému přiřadíme roli „auditora“, pak má (například při provádění FLC kontroly) přístup k tabulce logů a pomocí programových prostředků může porovnávat úkony operátorů s písemnými požadavky na zakládání nových osob, udělování přístupových oprávnění či provádění změn v konfiguraci systému a nastavení uživatelů.
Tak budete mít pod kontrolou nejen samotný pohyb osob, ale rovněž všechny úpravy, které byly ve Vašem přístupovém systému provedeny.

Řešení pro společnosti všech velikostí

Nezáleží na tom, jestli jste začínající startup, rozvíjející se společnost nebo nadnárodní korporace. Společnost GOLDCARD má řešení pro organizace všech velikostí. O každého z našich klientů pečujeme se stejnou odpovědností a vášní.

Malá firma

Cloud
 • Přednastavené uživatelsky jednoduché cloudové řešení
 • Bez potřeby vlastní IT infrastruktury a specialistů
 • Úsporné a rychle dostupné
 • Bez nutnosti instalace SW
 • Nikdy nekončící aktualizace
 • Zálohování dat
 • Snadný rozvoj systému, řešení roste společně s klientem
apartment

Střední firma

Cloud
 • Uživatelsky nastavitelné cloudové řešení
 • Vhodné pro společnosti bez vlastního IT zázemí
 • Pokročilé uživatelsky nastavitelné funkce
 • Nikdy nekončící aktualizace
 • Zálohování dat
 • Snadný rozvoj systému, řešení roste společně s klientem
residential-apartments

Velká firma

Vlastní server
 • Řešení pro společnosti s vlastním serverem a odpovídající IT infrastrukturou
 • Přizpůsobení specifickým požadavkům provozu
 • Pokročilé uživatelsky nastavitelné funkce
 • Propojení se stávajícími informačními systémy
 • Nikdy nekončící podpora a dlouhodobé partnerství
 • Řešení roste společně se zvyšujícími se nároky na identifikační systémy

Jak to celé probíhá?

Sofistikované řešení se dokonale přizpůsobí Vašemu provozu, ne naopak!

Jen tak může informační systém plnit svou základní úlohu – zefektivnění každodenního fungování Vaší společnosti.

Timeline 1 1

Instalací to teprve začíná

Instalací přístupového systému společnosti GOLDCARD naše spolupráce v žádném případě nekončí, naopak. Jednou z hlavních zásad našeho podnikání je budování dlouhodobých obchodních partnerství. Tak, jak poroste Vaše společnost, poroste s ní i tento přístupový systém. My Vám na této cestě budeme vždy spolehlivým partnerem.

Novinky

Kontaktujte nás

Najdeme pro Vás
to nejlepší řešení

Kontaktní formulář